DEN FRI HESTEHAVESKOLE

Nodo Arkitekter har for friskolen Den Frie Hestehaveskole i Galten tegnet et 490 kvadratmeter nyt børnehus og været bygherrerådgiver på byggeprojektet. Det nye hus rummer skolens børnehave og SFO.

Børnehuset er bygget op om en kerne, der rummer toiletter og børnehavens køkken. Omkring kernen ligger børnehavens fælles- og grupperum, der giver mulighed for større eller mindre grad af fællesskab, børn og voksne imellem. SFO-børnene har fået deres eget område, som er placeret, så de har let adgang til skolen gennem en forbindelsesgang i glas.

Huset er placeret på en skråning og følger terrænet, så der opstår rumlige oplevelser, når man bevæger sig ned gennem huset.

Børnehaveområdet er placeret i bygningens sydlige ende med god kontakt mellem ude og inde. Stedets pædagoger har stor fokus på ude-aktiviteter med børnene, og dertil er der etableret en overdækket overgangszone, som skærmer for regn og sol og giver optimale muligheder for udeophold.

KULTUR & FRITID, SKOLER & INSTITUTIONER