SIGKÆRVÆNGE

Nyt boligområde ved skanderborg

I Stilling ved Skanderborg har Nodo Arkitekter omdannet en gamle firelænget gård fra 1871 til et nyt og attraktivt område med 11 boliger af forskellig størrelse og tæthed.

Områdets grønne karakter har været vigtig at bevare, hvorfor der i den nordlige del af området er bevaret et kig mod de omkringliggende marker og et mindre vandhul.

 Mod øst er området koblet til det eksisterende stisystem, som fører til Krakesvej og videre til det omgivende stisystem, der strækker sig fra Højvangen i Skanderborg til Stilling Skole.
Med sin placering, udformning og materialevalg sikrer bebyggelsen en arkitektonisk og landskabelig sammenhæng til det omkringliggende landskab og de eksisterende boligområder.