SAMMENBINDENDE BOLIGOMRÅDE

Boligområde binder Galten og Skovby sammen

Det 50 hektar store område Skovby Nygaard mellem Galten og Skovby er et af de hurtigst voksende boligområder i Skanderborg Kommune. Nodo Arkitekter har været med i projektet siden 2008 og har tegnet den overordnede strukturplan for området og lavet den kvalitetsmanual, der sikrer sammenhæng i området.

Nodo Arkitekter har også været involveret i udarbejdelsen af lokalplaner for forskellige delområder, byggemodning og grafisk design, ligesom vi har stået for landskabsbearbejdning af et fællesområde på 16 hektar. Nodo Arkitekter har desuden skitseret og projekteret flere boligområder og et fælleshus. Senest er vi påbegyndt lokalplanarbejdet for de to sidste af Skovby Nygaards otte boligområder.