RODSTEENSEJE

Rodsteenseje er et nyt bynært boligområde, med let tilgængelig natur, der rummer vandløb og en stor sø helt tæt ved Odder by, ca. 20 km syd for Aarhus

Rodsteenseje strækker sig over et areal på cirka 30 hektar jord, hvor samspillet mellem naturen, byen og borgerne har vægtet meget.

Visionen for Rodsteenseje er at udvikle et smukt og varieret boligområde i den meget mangfoldige og bynære natur.
Både Rævså og Hvide Sø rummer – sammen med nye søer og skovbeplantning – helt unikke muligheder for respektfuldt at knytte natur og byudvikling sammen.

Området hører i dag under herregården Rodsteenseje, hvis hovedbygning blev opført i 1681 og ligger få hundrede meter fra det kommende boligområde. Det er derfor også med stor respekt og ydmyghed, at der nu tegnes boliger på de historiske arealer.

Boligområdet etableres på områdets naturlige præmisser og historie – ikke omvendt.