DEN FRI HESTEHAVESKOLE

Fællesskab, fleksibilitet og samspil med naturen

Det er nøgleordene for et 490 kvadratmeter stort børnehus, som Nodo Arkitekter har tegnet og været bygherrerådgiver på for friskolen Den Fri Hestehaveskole i Galten vest for Aarhus.

 

Børnehuset ligger sydøst for skolen og huser 50 børn fra skolens SFO og naturbørnehave, som tidligere var placeret i to separate pavilloner på grunden. Ønsket fra ledelsens og forældrenes side var at skabe en bygning, som understøtter børnenes fællesskab på tværs af alderstrin. Samtidig skulle huset facilitere en optimal inddragelse af de grønne omgivelser.

BYGGET OP OM EN KERNE

Nodo Arkitekters løsning var at bygge børnehuset op om en kerne, der rummer toiletter, depotrum og køkken. Kernen er omdrejningspunkt for alle aktiviteter i løbet af dagen, hvilket skaber sammenhæng på tværs af børnegrupper. Den fælles kerne giver samtidig en øget tryghed for børnehavebørnene, fordi de lærer de ældre børn, som de senere skal gå i skole med, at kende allerede som små.

Omkring kernen ligger alle fælles- og grupperum, der giver mulighed for en større eller mindre grad af fællesskab mellem børnehavebørn og SFO-børn. SFO-børnene har deres eget område, som er placeret, så de har let adgang til skolen gennem en forbindelsesgang i glas.

FLEXIBEL INDRETNING

For at skabe mest mulig plads inden for de økonomiske rammer er der tænkt en stor fleksibilitet ind i indretningen af børnehusets rum, så de har forskellige anvendelser i løbet af dagen. Børnehaven kan bruge SFO’ens rum midt på dagen, hvor SFO-børnene er i skole, og SFO’en kan bruge børnehavens rum i ydertimerne.

Huset har også flere åbne-lukke-funktioner, hvor personalet med skydedøre kan separere eller slå de forskellige afdelinger sammen, alt afhængig af om der skal skabes ro eller rum til fælles aktiviteter.

LUKKER NATUREN IND

Huset er placeret på en skråning og følger terrænet, så der opstår rumlige oplevelser, når man bevæger sig ned gennem huset. Samspillet med naturen understøttes af en række store, åbne vinduespartier, der lukker de grønne omgivelser indenfor og giver huset et varieret og nærmest legende udtryk.

Sammenhængen med de grønne omgivelser understreges af de neutrale, gråbrune facadesten og brugen af sortmalet træ til overdækningen og afskærmning af terrasserne. Overgangen fra inde til ude sker gennem en overdækket overgangszone, som med en afskærmning for regn og sol skaber optimale muligheder for udeophold.

Udover skitseprojekt og bygherrerådgivning har Nodo Arkitekter deltaget i dialogen med kommunen om projektet og var med til at præsentere børnehuset for forældrene for at skabe medejerskab for projektet.