Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente
persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Nodo Arkitekter.


Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og
gældende lovbestemmelser.


Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så
længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

OPLYSNINGER VI INDSAMLER

Nodo Arkitekter indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

 

DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på
www.nodo.dk er Nodo Arkitekter, Silkeborgvej 41, 1. Sal, 8000 Århus C.

 

BEHANDLINGSGRUNDLAG OG FORMÅL

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt
eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne lave målrettet
markedsføring.


Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil,
bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig
nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata
er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.


Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med
henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet medmindre behandlingen af data er nødvendig for
udførelsen af jobbet, herefter skal data slettes eller anonymiseres, efter du har modtaget din vare eller
ydelse.

 

 

ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.


Vi har vores hjemmeside hos WordPress, som fungerer som vores databehandler. Alle
persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i WordPress datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse
eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter
vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at
de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

 

DINE RETTIGHEDER

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du
har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at
indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse
behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til nodo@nodo.dk
ud.