Værdipark version 2.0

NY VÆRDIPARK FOR RENOSYD

Nodo Arkitekter står sammen med affaldsselskabet Renosyd bag en unik genbrugsplads, der opføres i den østjyske by, Ry.

Målet har været at skabe en plads, der synliggør værdien af affaldet over for kunderne, og pladsen er af samme grund døbt en Værdipark. Udviklingen er sket i tæt parløb med Renosyd, der ejes af Skanderborg og Odder kommuner.

OVERSKRIFT

De to kommuner har sat barren særdeles højt i forhold til bæredygtighed, og Værdiparken vil gerne være med til at sætte standarden for fremtidens genbrugspladser.

Nodo Arkitekter har både udviklet pladsens overordnede koncept, indretning og arkitektur samt stået for materialevalg, design og skiltning. Afsættet har været en analyse af grunden og en række workshops med medarbejderne.

Hovedbygningen er beklædt med genbrugstræ fra Renosyds egne containere

Mandskabsbygningen beklædes med træspån
Der etableres udeophold til pladsens gæster

Pladsen beplantes i store ovale højbede
Beplantningen giver en parklignende oplevelse

KAFFEAUTOMAT OG BEPLANTNING

Et vigtigt greb for at synliggøre værdien af affaldet er, at arkitekturen understøtter oplevelsen af pladsen som et imødekommende sted, hvor man som kunde har lyst til at blive. Dette indebærer blandt andet, at pladsen og dens to bygninger har indbyggede elementer og services, der signalerer kvalitet og skaber rekreative rum.

Med inspiration fra byparker er der lavet en række zoner med grønne bede, træer og bænke, der inviterer til ophold. Mandskabsbygningen midt på pladsen er beklædt med egetræsspån og har et overdækket opholdsområde, hvor kunderne kan få en kop kaffe og information om pladsen.

BÆREDYGTIGHED FRA INDERST TIL YDERST

I tråd med tanken om affald som værdi har bæredygtighed været central i valget af materialer, og blandt de brugte elementer i bygningerne er blandt andet genbrugstræ, genbrugsfliser, grønne tage, solceller og LED-belysning. Facadebeklædningen på hovedbygningen er eksempelvis træ, som kunder tidligere har afleveret på Renosyds genbrugspladser.

Der er samtidig i videst mulig omfang brugt lokale materialer, så transporttiden og dermed CO2-udledningen har været så minimal som mulig.