fbpx

RENOSYD I SKANDERBORG

“FRA AFFALD TIL VÆRDI”

Sådan lyder mottoet for en unik genbrugsplads i Skanderborg, som Nodo Arkitekter har udviklet sammen med virksomheden Renosyd, der ejes af Skanderborg og Odder kommuner.

Genbrugspladsen blev indviet i 2015 af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl, og visionen har fra de to kommuners og Renosyds side været at skabe fremtidens genbrugsplads med et ekstremt højt ambitionsniveau i forhold til både nytænkning, kundetilgang og effekt.

Nodo Arkitekter har i tæt samarbejde med Renosyd stået for udvikling af det overordnede koncept, design og arkitektur, ligesom vi i parløb med virksomheden har stået for planlægning, landskabsbearbejdning, bygninger og skiltning på pladsen, der er den første af sin art i verden.

STIMULERER ADFÆRD OG ENGAGEMENT

Processen blev indledt med en fælles workshop, hvor alle vinkler blev vendt til, hvordan en genbrugsplads kunne give borgerne lyst til at sortere og genanvende deres affald. I fællesskab blev vi enige om, at konceptet for pladsen skal være, at den skal stimulere og optimere kundernes engagement og adfærd i rejsen hen mod at gøre affald til værdi.

Genbrugspladsen skal være en ramme for at bevare og beskytte vores natur og ressourcer, og samtidig skal arkitekturen understøtte oplevelsen af pladsen som et smukt, velplejet og imødekommende sted, hvor man som kunde har lyst til at blive.

I forlængelse deraf blev pladsen omdøbt til ”værdipark” i stedet for en genbrugsplads, ligesom der i bygninger, indretning og effekter er indbygget en lang række naturelementer og services, der løfter oplevelsen og signalerer kvalitet og betydning.

Begrønning og mulighed for ophold
Mandskabsbygning med overblik over pladsen

NATUREN TÆT PÅ HELE TIDEN

For at øge kundeoplevelsen og understrege det grønne aspekt er pladsen designet, så man som kunde hele har naturen tæt på. Man skal føle, at man er på tur i et parkområde, som er rart og hyggeligt at opholde sig i.

Konkret stiger man altid ud af bilen til noget grønt, uanset hvor man skal aflevere sit affald. Eksempelvis er der lige før området med farligt affald et regnvandsbassin, haveaffald afleveres nærmest direkte i skoven, og ved containerpladserne er der grøn park ved siden af bilen.

Oplevelsen understøttes af belysningen, der har form af stemningsfulde parkamaturer, som signalerer rekreativt område og ikke arbejdszone.

INSPIRERET AF BOLIGINDRETNING
Parken er bygget op om en række slyngede veje, der giver mulighed for mange varierede ruter. Man kan både komme hurtigt ind og ud eller tage den store tur, og grundtanken er, at man kun skal orientere sig til højre hele vejen rundt.

I planlægningen har vi arbejdet med samme adfærdsmekanismer, som man bruger i butiksindretning. Her er målet at få kunden til at komme så ofte som muligt, blive så længe som muligt, blive ledt forbi alle hylderne, intuitivt lægge det rigtige i indkøbskurven og køre glad hjem.

På genbrugspladsen rammes de samme adfærdsinstinkter, blot i omvendt rækkefølge, fordi kunderne selv har varerne med og skal finde den rigtige ”hylde” i form af en container at aflevere dem på.

IMØDEKOMMENDE OG VENLIG

Set udefra fremstår værdiparken imødekommende og venlig, så kunder og forbipasserende føler sig velkomne og inviteret indenfor. Der ikke er et synligt hegn ved ankomsten, portene er skjulte, og facaden fremstår åben, så der ikke skabes en barriere mod omverdenen.

Det imødekommende aspekt understøttes af skiltningen, hvor ord som ”forbudt” er erstattet af vejledninger, som guider kunderne det rigtige sted hen.
Skiltene, der er testet grundigt af brugerne, fortæller samtidig kunderne om den værdi, pladsen har skabt for miljøet i form af eksempelvis mængden af afleveret affald.

BYGNINGSMATERIALER AF HØJ KVALITET
Bygningsmæssigt er pladsen bygget op om henholdsvis en hovedbygning og en mandskabsbygning. De markante, solide bygninger er lavet i højkvalitetsmaterialer for at understrege, at det handler om værdi, og materialerne kan genbruges, hvis bygningerne skilles ad.

Den iøjnefaldende, skrå hovedbygning ligger direkte ud til vejen for at skabe nysgerrighed hos forbipasserende, der stimuleres til at stikke hovedet indenfor. Bygningen har en transparent facade, der gør det muligt at fornemme, hvad der sker bag murene.

Et bevidst valg har været at placere området for farligt affald – der gemmes langt væk på mange andre genbrugspladser – i hovedbygningen for at understrege, at selv farlige kemikalier har en stor værdi.

Den cirkelrunde mandskabsbygning er tegnet med inspiration fra en svensk skovpavillon for at understrege koblingen til naturen. Den runde form med facade hele vejen rundt skaber et imødekommende udtryk, som understreges af en kaffemaskine og bænke med plads til en kaffepause under besøget.