Udvidelse af Columbusskolen

NYE LOKALER TIL SKOLENS ELEVER

Columbusskolen i Galten er blevet udvidet med 900 kvadratmeter med bl.a. klasseværelser og grupperum samt nye toilet- og garderobefaciliteter.

OVERSKRIFT

De nye omgivelser erstatter en ældre bygning, der efterhånden var utidssvarende og trængte til en udskiftning.

Skolen er en specialskole med plads til 30 elever.