Villa med spændende rumforløb

Villa i mindre bygningsvolumener giver spændende og varierede rumforløb
Mindre bygningsvolumener giver gode opholdsmuligheder udenfor
Terrasser på flere sider af bygningen