Elmelunden

FØRSTE ETAPE I NYT BOLIGOMRÅDE VED HADBJERG

I Hadbjerg har Nodo Arkitekter stået for udviklingen af et 12,3 ha stort boligområde. Mod nord og syd omgives byudviklingen af det åbne land, Hadbjerg by ligger mod øst samt et skovrejsningsområde mod vest. Udviklingen består af ca. 95 boliger placeret i fire separate boligklynger, hvor der er fokuseret på boliger af forskellig karakter som sikrer en mangfoldig sammensætning af beboere.

.

For at styrke fællesskabet mellem beboerne er der i hver boligklynge gjort plads til et mindre grønt fællesareal.

Nærheden til skoven er synliggjort ved at sikre plads til frodige grønne kiler mellem boligklyngerne og ved at udforme boligvejene således at kigget til kilerne er bevaret, uanset hvor man bevæger sig i området.

Forbindelser
Nuværende områder
Fremtidige områder