fbpx

ELMELUNDEN

I den vestlige del af Hadbjerg har Nodo Arkitekter stået for udviklingen af et 12,5 ha stort boligområde. Området er attraktivt placeret med kort afstand til Hadsten mod vest og Hadbjerg mod øst.

Området kobler sig direkte på eksisterende bebyggelse mod øst og en gennemgående stamvej sikrer en god forbindelse til fremtidige udviklingsområder mod nord. Mod vest og nord omgives området i dag af åbne marker, mens markerne mod vest er udpeget som skovrejsningsområde af kommunen. Skovrejsningen har været et markant element i udformningen af området.

Nærheden til skovrejsningsområdet er synliggjort ved at sikre plads til frodige grønne kiler som strækker sig ind mellem boligklyngerne fra vest mod øst. Kilerne udlægges som grønne fælles friarealer med plads til både fritstående træer og mindre lunde, varierende beplantning i form af buske og forskellige græsser, legeplads, shelterplads og områdets store regnvandssø som centralt rekreativt udflugtsmål i området. På den måde skabes en blød grænse mod skovrejsningsområdet, og oplevelsen af natur trækkes med helt ind i boligområdet.

Boligvejene har kileformede udlæg, som åbner op til de store grønne friarealer og sikre dermed kig til det grønne når man bevæger sig rundt i området. Boligvejenes forløb er slyngede, hvilket sænker bilernes fart og samtidig skaber det plads til klynger af træer og mindre grønne arealer langs boligvejene.

Området har fire boligklynger som i alt rummer ca. 100 boliggrunde. I udviklingen af området har der været stor fokus på at skabe en mangfoldig beboersammensætning, hvorfor der i hver klynge er min. to boligtyper. Området rummer rækkehusbebyggelse, kompakthuse – fritliggende enfamiliehuse på små grunde- samt almindelige parcelhusgrunde.

Realiseringen af området påbegyndes i efteråret 2022