fbpx

Frøkæret

FRØKÆRET

Frøkæret er et nyt charmerende boligområde i Mårslet, bestående af 17 boligenheder i form af ti individuelt designede villaer, samt syv sammenbyggede gårdhave huse.

Nodo Arkitekter har udarbejdet bebyggelsesplan, designet området, samt udviklet lokalplan i samarbejde med Århus Kommune, og har ligeledes tegnet alle husene.

Området omfatter et areal på ca. 3,3 ha som er beliggende ud til det åbne land, i den nordvestlige del af Mårslet. Mod syd og vest afgrænses området af dyrkede marker der leder ned til Giber Å, mod syd-øst af private ejendomme langs Obstrupvej, og mod nord-øst af ankomstvejen Obstrupvej, og boligområdet ”Frøkærparken” som er udviklet i 70’erne. Frøkærparken har været inspiration til at det nye boligområde har fået navnet ”Frøkæret.”  

Boligområdet er tænkt som et moderne murmesterkvarter, hvor alle husene er afstemt i arkitektur og materialer. Boligerne fremstår i lyse, grå-gule tegl med teglrelieffer og med flade tage. Gårdhavehusene er udviklet som kompakte boliger, der har alle villaens kvaliteter, men på et mindre areal. Via skure er gårdhavehusene sammenbyggede mod Obstrupvej, så de skærmer det nye område for støj fra vejen. De fritlæggende villaer er tegnet i samarbejde med de kommende beboere. Alle husene er udviklet for, og opført af Idealhuse.

En del af området omfatter et større naturareal, hvor der blandt andet er etableret en regnvandssø der skal håndtere klimavand i området, samt tilføre en rekreativ værdi. Frøkæret fremstår som en grøn bebyggelse, hvor eksisterende beplantning er søgt bevaret og en stor del af arealet udformes til ekstensivt plejet naturareal.