VINGEHUSET

For Idealhuse A/S har vi udviklet boligkonceptet Vingehuset, der opføres på Præstelunden i Odder og Skovsangervej i Skanderborg.

De unikke vingehuse er kompakte enfamiliehuse, der er bygget på mindre grunde. Boligerne har alle fordelene fra fritliggende huse, og bebyggelserne viser, at små grunde kombineret med gennemtænkt arkitektur kan give lige så gode rammer som traditionelt parcelhusbyggeri.

Arkitektonisk giver de vingeformede tage en levende, bølgende bevægelse i husrækken, og boligerne fremstår som en harmonisk og karakterfuld bebyggelse i det grønne område.

Private gårdhaver
Trods de små grunde har boligerne masser af plads til privatliv på grund af lukkede nabofacader og store, private gårdhaver med masser af lys og sol. Gårdhaverne er lukket til tre sider og ligger i forbindelse med det primære opholdsrum, hvilket gør det muligt at slå dørene op og forlænge husets rum udad.

Et stærkt karaktertræk er det vingeformede tag, der er højest mod midten af grunden. Taget og de lave facader giver minimale skyggegener på de tæt beliggende nabogrunde og skaber samtidig spændende rumvirkninger inde i huset.

Klassisk håndværk
De dobbelte carporte er en integreret del af bebyggelsen, og deres markante, synlige spærkonstruktioner giver karakter til bebyggelsen som helhed.

Tråden trækkes tilbage i historien med brugen af klassiske håndværksdetaljer af høj kvalitet i form af blandt andet tømmerkonstruktioner med synlige samlinger, muret rulleskifte ved døre og vinduer og facader muret i krydsforbandt.

Det gennemførte materialevalg understreges også af de murede facader i blødstrøgne sten, træ/alu-vinduer og samspillet med træbeklædningen på carport og redskabsrum.

Nodo Arkitekter arbejder sammen med et boligfirma om etablering af lignende boliger i England, som har en mangeårig rækkehustradition.

 

 

Se mere hos Idealhuse på idealhuse.dk

BOLIGER