THORNING HALLEN

Idrætshallen i byen Thorning nordvest for Silkeborg er populær, og der er et stort ønske om at udvide den med en ny hal med nye faciliteter. Men hvordan kan den nye hal se ud? Det har Nodo Arkitekter lavet et idéforslag til for den selvejende institution, der står bag hallen.

Det nye anlæg er placeret vest for den eksisterende hal, og tilbygningen vil indeholde en ny multihal, større fitnesscenter, mødelokale, aktivitetsrum, omklædningsfaciliteter og ankomstområde. Anlægget vil skabe et naturligt midtpunkt mellem de to bygninger og give mulighed for at komme ud til alle enheder i anlægget.

Aktivt kulturtorv
Anlæggets funktioner er placeret i “hjertet” af bygningen, der vil blive den nye hovedankomst. Den eksisterende ankomst, som i dag ligger på bygningens nordside, flyttes og omdannes til et aktivt kulturtorv med mulighed for sportslig udfoldelse og plads til aktiviteter for byens borgere som eksempelvis markeder og byfester.

Kulturtorvet åbner op for, at der skabes en forbindelse fra hallen til Blicheregnens Museum og de øvrige kulturelle elementer i byen som kirken, sognegården og det lokale herberg, der bruges af vandrere på Hærvejen.

Hallen har en tæt tilknytning til byens skole, og med udvidelsen vil eleverne få kortere afstand til sportsfaciliteterne, fordi de ikke længere skal gennem hele anlægget for at bruge af faciliteterne. Som led i udvidelsen vil hallens eksisterende fitnesscenter desuden blive udvidet med 100 kvadratmeter og få eget spinninglokale, et åbent fitnessområde og mindre omklædnings- og toiletfaciliteter.

KULTUR & FRITID