PRÆSTEBOLIG I LADING

Nodo Arkitekter har vundet konkurrencen om en ny præstebolig, i byen Lading nordvest for Aarhus. Målet med den omkring 220 kvadratmeter store bolig er at skabe en naturlig sammensmeltning mellem den moderne familiebolig og præstens offentligt tilgængelige kontorfaciliteter.

Ideen med bygningen har været at lave en sammenkobling af tre bygningskroppe, med tre separate funktioner. Den ene del, en værelsesfløj, den anden, et præstekontor og den tredje, husets hjerte, der forbinder alle tre enheder og funktioner. Boligdelen er vendt mod de omkringliggende huse samt den nærliggende skov, mens den offentlige del af bygningen, præstens arbejdsplads, gennem kontorets store vinduesparti, har visuel forbindelse til byens kirke og sognehus.

De markante tagflader med de skrå linjer, opleves såvel ude som inde. De centrale rum som køkken, stue og præstekontor, opleves rummelige med loft til kip. Det generelle materialevalg finder sine referencer i byens kirke og sognehus. Kirketårnets røde mursten går igen på boligens facader og udvendige belægninger og de hvide, pudsede flader på kirkens skib, er at finde på carportens vægskiver.

BOLIGER