HØJVANGSKOLEN

Vinduesudskiftning på Højvangskolen i Stavtrup.

SKOLER & INSTITUTIONER