fbpx

Vil du udvikle fremtidens boligområder?

I Nodo Arkitekter har vi super travlt og søger derfor to stærke områdeudviklere til udvikling af fremtidens boligområder. 

Vi har stor succes med udvikling af områder af forskellig type – ofte fra bar mark til attraktive boligområder. Af eksempler kan nævnes ”Skovby Nygaard” i Galten, ”Ved Højene” i Ry og mange flere større og mindre områder. 

Nodo Arkitekter har ofte den ledende rolle i udviklingen af områderne, som vi følger hele vejen fra den spæde start og til det færdige byggeri. På den måde er vi bygherres sikkerhed for det bedst mulige resultat. Vi starter typisk ud med analyser, idéudvikling og samarbejde med myndighederne om udviklingen af områdets potentialer. Herefter konkret områdedesign, lokalplanlægning og landskabsbearbejdning og efterfølgende branding og kommunikation, design af boligtyper og til slut byggemodning og byggeri. 

Vi løser det komplekse og gør det enkelt og overskueligt for vore kunder, vi initierer det tætte og gode samarbejde med myndigheder, tilknyttede rådgivere, entreprenører, bygherrer og ikke mindst det omkringliggende samfund og slutbrugere.

Vi har mange projekter i gang, og vi har en stor pipeline af projekter i Østjylland over de næste 3-5 år.

Vi søger 2 profiler, der komplementerer, men også gerne overlapper hinanden, med stor mulighed for at præge egen udvikling og fremtidig rolle.

  1. Arkitekt/byplanlægger/udvikler med fokus på udvikling, kreativitet, bæredygtighed, borger- og byprocesser, mennesker og livet i området.
  2. Projektleder/udvikler med fokus på samspillet med praktik, økonomi og realisering, dialog og samarbejde med myndigheder o.a. interessenter, investorer mv.

Begge medarbejdere vil få ansvar for sin egen porteføjle af områder/projekter med opbakning fra teamet af erfarne kolleger og vil indgå i varierende områdeteams som specialister.

Om jobbet
Som vores nye byudvikler får du mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af ”Den Østjyske Millionby”. Du får mulighed for at følge de enkelte projekter fra start til slut, og du får en varieret arbejdsdag præget af stor frihed, med kort fra tanke til handling.

Din baggrund kan være arkitekt, landskabsarkitekt, byplanlægger, landinspektør, ingeniør, bygningskonstruktør o.l., og vi ser gerne, at du har erfaring fra en kommune, rådgivervirksomhed, entreprenør eller andet. Der vil være rig mulighed for at være med til at forme stillingen, så den passer til dine kompetencer. 

Hvem er vi?
Nodo Arkitekter har kontor i Aarhus C og har mange års erfaring med udvikling af velfungerende boligområder. Lige nu er vi i gang med udviklingen af områder i Århus, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs og Odder kommuner. 

Nodo Arkitekter vægter de personlige kvalifikationer meget højt. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi hver især bidrager med positivitet, ansvarlighed og tillid, og vi hjælper hinanden. Vi praktiserer frihed under ansvar og tror på, at det bidrager til arbejdsglæden. 

Vi har en flad organisation, og i alle projekter bliver du en del af et mindre team, som fører projekterne ud i livet sammen med kunder og samarbejdspartnere.

Send ansøgning og CV til Ass. partner Louise Balle på lb@nodo.dk, hvis det lyder som noget for dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 53 73 78 07, hvis du vil høre mere om jobbet.

Ansøgningsfristen er den 12. maj 2021, men vi holder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning snarest muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!