fbpx

Nyt boligområde på vej i Låsby

Nodo Arkitekter står bag udviklingen af det nye boligområde Langvad Bakker, der kommer til at ligge i grønne omgivelser i byen Låsby vest for Aarhus. Området får fuldt udbygget omkring 250 boliger, og en bred sammensætning af boligtyper lige fra parcelhuse til lejligheder betyder, at det bliver attraktivt for beboere i alle aldre.

”Langvad Bakker bliver i kraft af den store variation i boliger, de grønne omgivelser og nærheden til Aarhus et fantastisk område, som vil appellere til mange familier,” siger projektleder Louise Balle fra Nodo Arkitekter.

Unikt i Østjylland
Boligerne i Langvad Bakker kommer til at ligge smukt rundt om en sø i den nordvestlige del af Låsby tæt på byens kirke. Området har højdeforskelle på op til 20 meter, og det kuperede terræn gør, at boligområdet bliver unikt både i Østjylland og resten af Danmark.

Mod vest afgrænses området af en skov og et vildt landskab med en slugt, og mod øst genetableres et naturområde i form af et landbrugsareal, der omdannes til et overdrev. Et centralt element i Langvad Bakker bliver samtidig et grønt fællesareal, der trækker naturen ind i midten af området.

Et enormt potentiale
Langvad Bakker består p.t. af landbrugsjord, og Nodo Arkitekter har gennem hele udviklingsprocessen arbejdet tæt sammen med både jordejerne og Skanderborg Kommune for at sikre et optimalt resultat.

”Vores fokus er at få det bedste frem i området, så det skaber mest mulig værdi for både de kommende beboere, udvikler og byen som helhed. Potentialet i området er enormt, og vi glæder os til detailplanlægningen af de enkelte etaper og til at se området blive realiseret over de kommende år,” siger Louise Balle.

Nodo Arkitekter har været jordejernes rådgivere helt fra første streg og har blandt andet tegnet strukturplanen for området, hvilket er sket i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune. Nodo Arkitekter har også udviklet Langvad Bakkers logo, designlinje og hjemmeside.