fbpx

Nodo Arkitekter bag nytænkende genbrugsplads i Ry

Nodo Arkitekter står sammen med affaldsselskabet Renosyd bag en unik genbrugsplads, der i løbet af det kommende år opføres i den østjyske by Ry.

Målet har været at skabe en plads, der synliggør værdien af affaldet over for kunderne, og pladsen er af samme grund døbt en Værdipark. Udviklingen er sket i tæt parløb med Renosyd, der ejes af Skanderborg og Odder kommuner.

”De to kommuner har sat barren særdeles højt i forhold til bæredygtighed, og der er ingen tvivl om, at Værdiparken vil være med til at sætte standarden for fremtidens genbrugspladser. Vi glæder os, til borgere og virksomheder tager pladsen i brug,” siger projektleder Tinne Søndergaard fra Nodo Arkitekter.

Vil forandre affald til værdi
Nodo Arkitekter har både udviklet pladsens overordnede koncept, indretning og arkitektur samt stået for materialevalg, design og skiltning. Afsættet har været en analyse af grunden og en række workshops med medarbejderne. I Renosyd er visionen klar:

”Værdiparken virkeliggør vores vision om, at vi vil forandre affald til værdi for fremtiden. Vi vil gerne give kunderne en oplevelse af, at her smider vi ikke affald ud. Vi vil gøre det tydeligt, at når vi sorterer, behandler og udnytter det, vi smider ud rigtigt – ja, så har det værdi,” siger direktør Annemette Fuglsang fra Renosyd.

Kaffeautomat og beplantning
Et vigtigt greb for at synliggøre værdien af affaldet er, at arkitekturen understøtter oplevelsen af pladsen som et imødekommende sted, hvor man som kunde har lyst til at blive. Dette indebærer blandt andet, at pladsen og dens to bygninger har indbyggede elementer og services, der signalerer kvalitet og skaber rekreative rum.

”Med inspiration fra byparker har vi for eksempel lavet en række zoner med grønne bede, træer og bænke, der inviterer til ophold. Mandskabsbygningen midt på pladsen er også beklædt med egetræsspån og har et overdækket opholdsområde, hvor kunderne kan få en kop kaffe og information om pladsen. Det er lidt som i Fakta: Vi vil så gerne have, at kunderne bliver lidt længere,” siger Tinne Søndergaard.

For at åbne op mod kunderne har pladsens hovedbygning en semitransparent facade vendt ind mod pladsen, og mandskabsbygningen har desuden et kundetoilet, som kan benyttes under besøget.

Bæredygtighed fra inderst til yderst
I tråd med tanken om affald som værdi har bæredygtighed været central i valget af materialer, og blandt de brugte elementer i bygningerne er blandt andet genbrugstræ, genbrugsfliser, grønne tage, solceller og LED-belysning. Facadebeklædningen på hovedbygningen er eksempelvis træ, som kunder tidligere har afleveret på Renosyds genbrugspladser.

Der er samtidig i videst mulig omfang brugt lokale materialer, så transporttiden og dermed CO2-udledningen har været så minimal som mulig.

”Helt ned til søm og skruer har vi kigget på den bæredygtige profil, når vi har valgt materialer til pladsen og de to bygninger. Det har absolut ikke været let, men til gengæld bliver genbrugspladsen bæredygtig fra inderst til yderst, når den står færdig,” siger Tinne Søndergaard.

Nodo Arkitekter har tidligere udviklet en tilsvarende Værdipark for Renosyd i Skanderborg. Byggeriet starter i juli 2020, og byggeperioden forventes at vare et år.