fbpx

Mangfoldigt boligområde på vej i Galten

Nodo Arkitekter har for udviklingsselskabet Cinatur stået for udformningen af nyt boligområde i bydelen Skovby Nygaard i Galten. Det mangfoldige område får over 213 boliger af alle typer, højder, tæthed og størrelser, hvilket gør området oplagt til både singler, seniorpar og små børnefamilier.

En stor variation i det skrånende terræn giver en mangfoldighed i oplevelser og oplevelsesrum, og den grønne dimension understøttes af central kirsebærallé, der skaber et grønt parkstrøg mellem boligerne. Fra boligerne er der adgang til Skovby Nygaards grønne fællesområde Enghaven, som byder på masser af plads til rekreative udfoldelser.

Arkitektonisk ”nedtrappes” boligerne i højde og skala yderst mod Enghaven, så bebyggelsen passer ind i terrænet. De primære boligveje følger højdekurverne, og områdets boliger tilpasses med forskudte planer og niveauspring, ligesom en stor variation i materialer og tagformer opløser bebyggelsen i mindre dele.

Skanderborg Kommune afholder et borgermøde om boligområdet 25. august 2020 kl. 17-19 i Klank Hallen, hvor offentligheden har mulighed for at kommentere planerne, inden kommunen tager stilling til en igangsætning af en egentlig lokalplanproces. Tilmelding til mødet er nødvendig på grund af Covid-19.