PRÆSTDAM – PRISVINDENDE SØPROMENADE

Nodo Arkitekter har tegnet en søpromenade og opholdsøer langs en stiforbindelse ved Præstdam i Galten vest for Aarhus. Projektet vandt i 2016 Skanderborg Kommunes Arkitekturpris.

Søpromenaden ligger som en del af et længere forløb, der strækker sig fra søen, gennem en grøn kile i byen, og videre ud til Sømose, der ligger nord for Galten. Langs dette grønne forløb er der forbindelse til byens amfiscene i Bytoften, hvor borgere mødes til årligt tilbagevendende kulturelle arrangementer.

Fokus har været på, at skabe udsigt og åbenhed mellem det grønne område og byen, fritlægning af den store flotte hængepil, der strækker sig flot ud over søens bred, samt masser af oplevelsespunkter langs vandet.

Vi har etableret opholdspladser til byens borgere, der ligger i forskellige niveauer og relationer til vandet. Der bydes både på bænke, siddetrin og siddeplinte og dele af inventaret er multifunktionelt, så de kan bruges til borde ved fx. picnic-arrangementer.

Arkitekturprisen gives til bygninger og anlæg af høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet. Målet med søpromenaden er at give området vest for indkørslen til Søndergade i Galten et visuelt løft. Projektet var støttet af flere lokale sponsorer.

Præstdam, Galten BY & LANDSKAB, KULTUR & FRITID