VÆRDIPARK SKANDERBORG

Nodo Arkitekter har været med hele vejen i udviklingen af en ny genbrugsplads i Skanderborg for virksomheden Renosyd. Nodo stod i tæt samarbejde med Renosyd for det overordnede koncept, design og arkitektur for pladsen og har efterfølgende stået for planlægning, landskabsbearbejdning, bygninger og skiltning.

Samarbejdet blev indledt med en workshop, hvor alle vinkler blev vendt til, hvordan en genbrugsplads kunne give borgerne lyst til at sortere og genanvende deres affald. Konceptet blev, at pladsen skal stimulere og optimere kundernes engagement og adfærd i rejsen hen mod at gøre affald til værdi.

I forlængelse deraf blev pladsen omdøbt til en ”værdipark” i stedet for en genbrugsstation, ligesom der i bygninger, indretning og effekter indbygget en lang række naturelementer og services, der løfter oplevelsen og signalerer kvalitet og betydning.

RenoSyd BY & LANDSKAB, ERHVERV, GRAFIK OG KONCEPT